Dymový kanál podľa pravidiel

dymohod-v-dome

Dymový kanál podľa pravidiel

V každom vidieckom dome je potrebný kvalitný dymový kanál. Podľa štatistík, dôvodom pre významnú časť požiarov v súkromných domoch je nesprávne postavený dymový kanál. Preto treba ho robiť veľmi vážne, za účasti odborníkov a samozrejme v súlade so všeobecným konštrukčným riešením strechy.
Rúry dymových kanálov ozdobujú dokonca aj chalupy, ktoré sú vykurované elektrinou. Mohlo by sa zdať, načo potrubia na streche, pokiaľ nie je kotol inštalovaný, a v priestoroch sú elektrické radiátory a konvektory? Avšak, “živé” teplo napriek tomu chceme, a vo väčšine prípadov v budovách inštaľujú krby, a preto je nutný dymový kanál.
Najlepším variantom bude dymový kanál, časť ktorého sa zvyšuje a sa spojuje s krytinou. Ked’ uložíme strechu zo skutočných keramických alebo cementovo-pieskovej škridlici, vtedy bude vhodné tehlové alebo šamotové potrubia. Tieto materiály zodpovedajú jeden druhému, najmä, môžno zložiť potrubie s červenej žiaruvzdornej tehly, ktorá dobre harmonizuje s farbou keramickej škridlice. Ale oceľová rúrka v tomto prípade celkom bude vyzeráť čudne.
Avšak, kovové rúrky možno inštalovať na drážkových strechách z pozinkovanej ocele a na kovovej škridli. Musím povedať, že v dnešnej dobe nie je nutné zvoliť materiál pre dymový kanál v prísnom súlade s materiálom strechy. Súčasný trh ponúka veľa možností pre plášť rúrky, ktoré vám umožňuje kombinovať konečnú časť komína s akýmkoľvek typom strechy. Napríklad, kovová rúrka na keramickej streche sa môe byť skrytá v plášť, imitujúci škridlicovú krytinu.
Výška rúrky závisí od konfigurácie strechy. S veľkou strmosťou treba robiť vysoký dymový kanál, ktorý musí sa vypínať nad hrebeň, alebo byť s nímna jednom úrovňe alebo mierne nižšie (o tých predpisoch d’alej).
Či tak alebo onak, vonkajšia časť dymovodu(dymového kanálu) je neoddeliteľnou súčasťou silueta budovy, takže projektant musí jej venovať osobitnú pozornosť. Vrátane určiť jeho výšku a veľkosť, ktorá musí zodpovedať architektonickému riešeniu. Omnoho dôležitejšie je pravidlá podmienenosti a bezpečnostné normy (krása je subjektívna vec, kým hrozba vzplanutia – úplne objektívna).

Niečo o štandardoch
Veľmi dôležité je taký parameter ako vzostup potrubia nad strechou. Štandardy sú: minimálne 50 cm nad plochej stresi a najmenej 50 cm nad hrebeňom strechy pri inštalácii potrubia až do 1,5 m od hrebeňa. Pri umiestnení dymového kanálu vo vzdialenosti 1,5 až 3 metre od hrebeňa, komín by nemal byť nižšie hrebňa.
Ak rúrka je vzdialená od hrebňa viac než 3 m, mala by jeho horná časť byť pod čiarou vedúcou dole z hrebňa v uhle 10 stúpňov Celzia k horizontu.
Dymový kanál na streche budovy s horľavých materiálov by mal byť vyvedený do 1 až 1,5 m nad hrebeňom. Okrem toho, na vzostup komína ovplyvňuje existencia vedľajšich postavených budov. Najmä, dymový kanál musí vzrásť o 50 cm nad hornej časti budovy. Stavba dymového kanálu sa reguluje normatívnymi dokumentami, ako sú Snip 41-01-2003 ” vykurovanie pieckou”. Tento dokument, okrem iného, nariad’uje vystavať časť dymovodov prísne určitého prierezu –závisí na tepelnú kapacitu pece alebo krbu. Ak je menší tepelný výkon ako 3,5 kW, prierez dymového kanálu by mal byť aspoň 140 x 140 mm; pec s kapacitou 3,5-5,2 kW – 140 x 200 mm, kapacita 5,2-7 kW – 140 x 270.

Dymový kanál, samozrejme, môže byť nielen pravouhlý, ale aj okrúhlym. Vtedy obsah plochy jeho prierezu musí zodpovedať určitej ploche pravouhlého dymového kanálu. Výška dymového kanálu, merané od mriežky roštu (tj spaľovacej komory), by mala byť aspoň 5 m. Povoľuje sa stanoviť vývodky rúrok pod uhlom 30 stúpňov Celzia k vertikále s otnosom nie viac ako jeden meter. Naklonené plochy musia byť hladké, a majú mať plochu nie menej plochy prekopového prierezu vertikálnych úsekov. Otvor dymového kanálu musí byť chránený pred dažďom. Dáždniky, deflektory a ďalšie tipy na dymové kanály by nemali brániť uvoľňovaniu dymu, takže výška horného povrchu potrubia k spodnému okraju dáždnika musí byť aspoň 15 a nie viac ako 20 cm. Dymové rúry, ktoré prácujú na drevach a rašeline, so strechou z horľavých materiálov, by mali byť vybavené zachytávačom iskier s kovovým pletivom. Medzery medzi podláhou, stenami, bočnicami a sekciami treba vyplniť nehorľavými materiálmi. Rôznych špecifických požiadaviek v tejto časti veľa, a zoznámiť sa s takou dokumentáciou nezasahuje. A, samozrejme, tieto pravidlá by mali byť dobre známe oborníkom, ktorí budú budovať vo vašom dome rúru alebo krb.

Rozmanitosť dymových kanálov
Súčasný trh ponúka veľa možností zariadení dymovodu. Napríklad, dymové kanály s plastu alebo skla, ktoré máju určité dôstojnosti : nízka hmotnosť, chýbanie korózie, odolnosť proti kondenzácii atd. Avšak, šírenie týchto dymových kanálov nie sú nájdené a sú stále exotikou v prímestskom stavebníctve. Viac populárne azbestovocementové rúry, ktoré často slúžia ako jadro tehlového dymového kanálu. Umožňuje azbest zľaviť tehlový dymový kanál, ale tento materiál nemôže byť považovaný za ekologický bezpečný, pretože jeho široké využitie je sotva možné. Okrem toho, pre výrobu dymového kanálu sa používa tak zvaný šamot – špeciálna žiaruvzdorná keramika.

Je to docela pevný, trvanlivý a majúci vysokú odolnosť voči vysokým teplotám a agresívnym striedam materiál. Typicky, v tomto prípade dymový kanál má štruktúru trojvrstvovú, skladajúcu sa z vnútornej keramickej trubice, izolácie a vonkajšieho keramzitovobetonového alebo oceľovém plášťa. Avšak, hlavne pri stavbe dymového kanála a krbov v vidieckych domoch sa stávajú tehlové alebo kovová dymovody.Tehlové dymovody sa stávia už mnoho storočí. Tak za všetkých okolností len málo ľudí vie, ako to urobiť efektívne a v súlade s pravidlami. Dnes dobrích odborníkov v tejto časti sú malo, ich služby nie sú lacné, a zvyčajne majú zákazníci čakať na ne svojho radu. Najčastejšie tehlový dymovod je pokračovaním stavby pece alebo krbu. Inštalácia uskutočňuje sa pri stavbe domu – to je technologická špecifíka.
Ak je teda, že je potrebné zmeniť konštrukciu dymového kanálu, dymový kanál sa demontuje a sa skláda opäť druhýkrát. Steny dymového kanálu sa skladáju z plnej tehly, pri tom, prierez dymovodu je krátnyrozmeru tehly. Stehy sa snažia robiť minimálnej hrúbky a zatierajú znútra hlinenou maltou.

Však niekedy tehlový dymový kanál nespolieha na pece či krbu, zasa na podktytí, ktoré musí byť v súlade s týmto značným zaťažením. Medzi nevýhody tehlového dymového kanálu patrí predovšetkým malá odolnosť proti vlhkosti a agresívnym kyselinam, vytvorených vnútri dymovodu kanála. Navyše, tieto dymové kanály docela rozmerné a ťažké, pretože je potrebné vydeľovať veľký vnútorny priestor pre nich a posiľovať základovú konštrukciu pece alebo krbu.
Komín s tepelne odolnej nerezovej ocele menší ako tehlový vo veľkosti a hmotnosti, preto nie je potrebné posilňovať základovú konštrukciu.
Kovová konštrukcia je vhodná pre rôzne modifikácie kotlov a pecí, a môže byť modulárna, tj sa skladať v rôznych sekcií, presne upravených k sebe navzájom. To je dôvod, prečo si môžete inštalovať túto rúrku a po výstavbe domu (inštalácia sa vykonáva veľmi rýchlo). Modulárny princím inštalácie poskytuje pohodlie, rýchlosť, úspornosť práci, a tiež umožňuje v každom okamžiku rozobrať dymový kanál. Avšak, náklady na tieto modulárne dymové kanály sú drahšie ako na tehlové. A ku korózie, úprimne povedané, sú tiež náklonné, pretože aj nerezová oceľ sa často neobstojí kritické podmienky (dymový kanál pracuje práve za takých podmienok).

Nezabudnite si na ZBČ (Základy bezpečnosti činorody)!
Na školský predmet “Základy bezpečnosti činorody” sme spomenuli náhodou. Na problém zabezpečenia bezpečného života vo vidieckom dome možno pristupovať rôznymi spôsobmi, ked’ porazíme pokušenie urobiť dymový kanál samostatne, bez účasti odborníkov. Samozrejme, sa odhodlať postaviť tehlový dymový kanál, by mali mať veľmi vysoký názor na svojé schopností. Ale montáž oceľového “sendvič” dymového kanálu (dvojokruhová verzia dymového kanálu s vnúterním a vonkajším potrubím a vrstvou nehorľavého izolačného materiálu medzi nimi) sa často javí ako niečo veľmi jednoduché.
Výhodu tejto istoty podporujú aj pokyny pre montovanie, a rôzne skupiny “šikovných rúk” v internete.
Avšak, je lepšie upokojiť stavebné svrbenie a poslať energiu, napríklad, na experimenty s prírodnou oblasťou. Ďalším krajným riešením tohto problému môže byť nasadzené náklady na poskytovanie bezpečnosti. Za normálnych okolností, rozpočet ponúkne vykonávateľ práce, ktorý vidí znepokojného zákazníka, a to predovšetkým z dôvodu nedostatočnej informovanosti o probléme. Ak chcete byť, ako sa hovorí v tejto oblasti, je potrebné poznať niekoľko nezvratných pravidiel. Napríklad, zákaz výstužnej vložky cez pokrytie neizolovaného dymového kanálu.

Vo vykurovanej miestnosti, taká rúrka sa môže byť použitá, ale pri 60 cm od pokrytia je potrebné ju zmeniť na izolovaný “sendvič” dymový kanál. Výška potrubia, jeho prierezu a ťahu musia byť optimalizované, pretože slabý ťah – to je zlé, ale predĺžovať dymový kanál pre jej posilňovanie je tiež zlé. Pre malom prierezu dymový kanál niekedy sa dokáže prepúšťať spaliny (nakoniec priestory sa zafaičia) a komín s veľkým prierezom nemože poskytnúť dostatočný ťah. Ak komínový prieduch má spoje, musia byť k dispozícii pre kontrolu, teda musí byť umiestnené mimo medzipodlažným pokrytím. Osobitnú ochranu, samozrejme, vyžadovujú drevené steny. Úseky drevenej steny vedľa dymového kanálu treba upravovať ochrannými látkami proti ohňu, a na malej vzdialenosti (30 – 60 cm), dodatočne brániť ich, napríklad nerezovými plechmi. Pri prechode oceľovej rúrky cez prekrytie a strechu sa používajú oceľové plechy a nehorľavá tepelná izolácia. Pokiaľ ide o pravidelné (asi dvakrát ročne), čistenie dymového kanálu, nie je čudne, že v istom zmysle je súčasťou Základov bezpečnosti činorody. Usadenie sadzí v priebehu času znižovuje prierez dymovodu a tým sa zníži ťah. Okrem toho, sadze v dymovom kanále môže vznietiť, a horiace vločky sadze spôsobiť požiar. Stručne povedané, stavba a prevádzkovanie dymového kanálu vyžadovaná právnymi predpismi. Vtedy domov bude teplo, v duše pokoj a hasičov nemuseli by volať.
Mychajlo Skvorcov (Михайло Скворцов)

ZDIELAŤ

seven-admin

Pridajte svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *