Spalinová sústava diaTerm (LAS)

POPIS

Modulové spalinové sústavy sú určené pre služby zdrojov tepla, ktoré pracujú na hociktorom druhe paliva aj pti tom zodpovedajú požiadavkám najsúčasnejších systémov vykurovania ako v jednoizbových, tak aj vo viacizbových obytných domoch. Modulové spalinové sústavy sú trvanlivé k účinkom vysokých teplôt a zapáleniu sadze. Tieto systémy majú výborné charakteristiky pre účinky vlhkosti a kyselín.

diaTerm (LAS) – špecializovaná spalinová sústava pre individuálne plynové kotly vo viacposchodových budovách.

Napojenie privádzaného vzduchu pre proces spaľovania v spaľovaciu komoru kotla sa uskutočňuje bezprostredne z atmosféry cez vetriaci kanál, ktorý bol integrovaný do konštrukcii dymového kanálu.
Spalinová sústava diaTerm umožňuje exploatáciu plynových kotlov v režime, ktorý je nezávisly od vzduchu v miestnosti, a zároveň vylučuje problémy spaľovania paliva pri nepriepustných okenných a dverných konštrukciach.

Charakteristické zvláštnosti

  • Decentralizované vykurovanie sa použiva v prípade potreby
  • Individuálne zaplatenie za využité palivo
  • Možnosť pripojenia do 10 spotrebičov
  • Nie je žiadna potreba v organizováni dodatočnej šachty privádzaného vzduchu a viditeľných spojovacích elementoch medzi šachtou a kotlom
  • Odchádza problém poskytovania vzduchu doplnenia pre horenie, a spoľahlivosť exploatácie vyrastá vo viackrát
  • Neveľká obsahovaná plocha, a to vďaka kompaktným stavebným rozmerom
  • Presná kalkulácia priečneho prierezu podľa tabuliek a diagrámov

 

Reklamný prospekt:

DETAILE

Rozhodujúce prednosti spalinovej sústavy diaTerm (LAS)

Kalkulácia priečneho prierezu

MMožnosť používania individuálneho vykurenia od plynového kotla vo viacposchodovej obytnej budove má veľký počet predností v porovnaní s centralizovaným vykurením. Spotrebič ziskáva teplo v hociktorý čas aj pri tom bez hociktorých obmedzení a reguluje teplo samostátne. Táto skutočnosť je dobrým predpokladom pre optimálne používanie energie a zachovanie okolitého prostredia. Okrem toho, umožňuje sa presné určenie používania energie každým bytom a individuálne zaplatenie za byt. Odstraňujú sa odchýlenia medzi domovou správou, nájomcom bytu a majiteľom. Počas inštalácie kotlov, ktoré pracujú bez používania vzduchu v miestnosti, nie je žiadna potreba v organizovaní dodatočného poskytovania vzduchu do spaľovacej komory, a preto sa odstraňujú problémy spálenia paliva, ktoré sú spojené s prítomnosťou v dome súčasných okien a nedostatkom vzduchu pre horenie.
Určité, že pre kotly, pece a kozuby je potrebný vzduch, veľa vzduchu. diaTerm – špeciálne spracovaný systém plynových kanálov, nie len poskytuje tento vzduch do miesta spálenia, ale aj zároveň sa stará o spoľahlivé a bezpečné odstraňovanie plynných spalín. Organizácia poskytovania vzduchu pre spalenie náraz pre niekoľkých spotrebiteľov aj tiež odstránenia dymových plynov, ktoré sa vytvorili v tomto čase, pomocou systému diaTerm dovoľuje tiež šetriť plochu. DiaTerm zodpovedá všetkým požiadavkám, ktoré sa uplatňujú pre systém plyn-vzduch.

Bezproblémové montovanie.

Kamenné obaly sú praktické: obaly majú neveľké rozmery a hmotnosť. Vďaka rozpieracím elementom vnútorná kameninová rúra sa ľahko centruje vnútri kamenného obalu.

Rôznorodé možnosti pripojenia.

Geometria kamenného obalu dovoľuje uskutočňovať pripojenie zo všetkých štyroch strán. To znamená, že na každom poschodí môže byť pripojené do dvoch dymových kanálov, a spoločne sa k dymovému kanálu môžu pripojiť do 10 spotrebičov. Keramické elementy, ktoré sa používajú pre inštalaciu kotla, montujú sa pomocou obyčajného stavebného náradia. Tieto elementy sa spájajú s hlavným dymovým kanálom pomocou tesnenia, ktoré zabezpečuje nepriepustnosť konštrukcie pre plyn.

Šetrenie energie.

Tam, kde pred týmto bola osobitná vetracia šachta, teraz sa umiestňuje konštrukcia, v ktorej sa uskutočňuje proces tepelnej výmeny: chladný vzduch, ktorý sa pohybuje vo vonkajšom koncentrickom kanále, na svojej ceste dolu k spaľovacej komore sa ohrieva dymovými plynmi. Toto dovoľuje získať dodatočné šetrenie energie.

Statická bezpečnosť.

Statická bezpečnosť je vždy dôležitá tam, kde dymový kanál vychádza ďaleko za medzi strechy. V tomto prípade v štyroch kanáloch pre armatúru môžu byť použíte špecializované spevňovacie komplekty, pomocou ktorých sa dymový kanál dodatočne upevňuje. Toto dovoľuje voľne umiestňovať dymový kanál v hociktorom mieste vnútri budovy.
 

KOMPONENTY

 

TECHNICKÁ INFORMÁCIA

 

CENY

INÉ PRODUKTY

() Захисні ролокасети
() Вікна REHAU
bkkjhn
Spalinová sústava monoTerm
monoTerm
dym-systema
Keramzitovo betónne bloky
Stavebné bloky
keramzitoblok
Komínový blok
diaTerm (LAS)
diaterm-block
Komínový blok monoTerm s vetracím kanálom
monoTerm
monoterm-block-vent
Komínový blok monoTerm s vetracím kanálom
monoTerm
monoterm-block1
Škvarobetónový blok 190х190х390
Stavebné bloky
shlakoblok