Keramzitovo betónne bloky

POPIS

Keramzitovo betónne bloky sa vyrábajú metódou polosuchého vibračného lisovania (špecializované vibrujúce formy obzvlášť tesne lisujú, spojujú vnútornosť bloku, a to sú: cement, vodu a začlenenie keramzitu ) s nasledujúcim pretepľovaním, analogicky s výrobou pórovitého betónu ale s dodávaním keramzitného štrku.
Keramzitovo betónne bloky podľa svojich fyzicko-matematických vlastností zodpovedajú požiadavkám Štátneho štandardu Ukrajiny 6133-99 „Kamene betónne stenné. Technické podmienky “.

Východiskovým materiálom pre keramzitovo betónne bloky slúži keramzit (vzpenená a opalená hlina), voda a cement, tak isto ako slúžia pre výrobu takého mareriálu ako penoblok. Na priereze granula keramzitu má štruktúru stuhlej peny. Opalená blana, ktorá pokrýva granulu, poskytuje jej vysokú výkonnosť. Keramzit, ktorý má vysokú výkonnosť a ľahkosť, je hlavným komponentom pórovitého plniva.
Keramzitovo betónne bloky majú hutnosť od 400 do 1800 kg/m³.

DETAILE

Prednosti keramzitových blokov:

  • Keramzitové bloky majú dobré charakteristiky trvanlivosti.
  • Charakteristiky tepelnej vodivosti sú lepšie ako tie, ktoré má obyčajný betón. Cena je tiež oveľa menšia.
  • Keramzitové bloky vďaka svojej štruktúre zabezpečujú značné zlepšenie zvukoizolačných vlastností postavených konštrukcií v porovnaní s ľahkými betónami.
  • Keramzitové bloky sa charakterizujú viac vysokou odolnosťou proti vlhkosti a chémickou trvanlivosťou ako cementný betón počas vplývu na neho takých agresívnych prostredí ako roztoky síratov, žieravých lúhov, kysličník uhličitý, mäkká voda.
  • Keramzitovo betónne bloky majú nízku tepelnú vodivosť a ľahkosť obrábania.
  • Výrobky z takéhoto betónu sa používajú v akosti nosných konštrukcií na obytnej, civilnej a priemyselnej stavbe.

 

TECHNICKÁ INFORMÁCIA

 

CENY

budivelni-bloky-tsiny

INÉ PRODUKTY

() Захисні ролокасети
() Вікна REHAU
bkkjhn
Spalinová sústava monoTerm
monoTerm
dym-systema
Komínový blok
diaTerm (LAS)
diaterm-block
Spalinová sústava diaTerm (LAS)
diaTerm (LAS)
dym-systema
Komínový blok monoTerm s vetracím kanálom
monoTerm
monoterm-block-vent
Komínový blok monoTerm s vetracím kanálom
monoTerm
monoterm-block1
Škvarobetónový blok 190х190х390
Stavebné bloky
shlakoblok